Población de monarcas, con claros signos de recuperación